Hotel pre psov

Sme prvý oficiálne povolený hotel pre psov v regióne Prešov. Kontrolu a stály dohľad vykonáva Regionálna veterinárna a potravinová správa Prešov.

Hotel ponúka krátkodobé a dlhodobé ubytovanie pre dospelých psov a šteňatá od troch mesiacov s ukončeným vakcinačným programom a v imunite voči infekčným chorobám. Poskytujeme kľud zodpovedným majiteľom ponukou bezpečného, čistého a komfortného zariadenia, obsluhovaného vzdelanými, zvieratá milujúcimi profesionálmi.
Pre psíkov ubytovaných v našom hoteli môžete využiť aj ďalšie nami ponúkané služby.

Podmienky prijatia do hotela

Po predložení očkovacieho preukazu alebo petpasu majiteľom, každý pes absolvuje vstupnú zdravotnú prehliadku u nášho veterinárneho lekára. Cena za prehliadku je už zohľadnená v cene ubytovania.
Do hotela prijímame iba psy označené mikročipom a vakcinované proti vybraným infekčným chorobám. Vyžadujeme ošetrenie vakcínami proti besnote, psinke, parvoviróze, parainfluenze, infekčnej hepatitíde a leptospiróze. Pokiaľ to tak nie je, požiadajte svojho veterinárneho lekára, aby predmetné vakcíny Vášmu psíkovi aplikoval v dostatočnom predstihu. Psíky musia byť ošetrené proti vonkajším a vnútorným parazitom, čo je potrebné zaznačiť veterinárnym lekárom v očkovacom preukaze, resp. petpase.

Do hotela neprijímame hárajúce sučky, ťažko zvládnuteľných psov, psov označených ako nebezpečný (bezdôvodné napadnutie iného psa alebo človeka), psov s nadmernou vokalizáciou (neprimeraným bezdôvodným štekaním), psov kŕmených surovou stravou a psov, ktorí nie sú trvalo označení transpondérom (mikročipom).

Ubytovacie priestory

Bezpečný a čistý priestor, samostatné boxy so súkromím pre každého psa, podlahové vykurovanie, kvalitná izolácia proti letným horúčavám, prenosná klimatizácia, dostatočne svetlý priestor s priamym vetraním. Boxy sú vybavené pelechom, dekou, miskami na vodu a krmivo. Vybavenie aj samotný priestor boxu prejde po každom psovi dezinfekciou.

Dodržiavanie maximálnej hygieny v celom komplexe je pre nás samozrejmosťou. Na priestory hotela priamo nadväzuje oplotený výbeh a za ním veľká záhrada, kde majú psíky dostatok možností  na hry a šantenie.

Starostlivosť a služby

V našom hoteli nájdete štrukturované sociálne prostredie, navrhnuté pre fyzické a emočné zdravie psov. Psíky sú pod stálym dohľadom 24 hodín denne. Venčenie prebieha 4x denne v živej, veselej atmosfére. Kŕmenie je prevádzané podľa Vašich požiadaviek našou alebo Vami prinesenou stravou. Čerstvá pitná voda je dodávaná počas celého dňa. Pre zabezpečenie psychickej pohody so psíkmi hovoríme, škrabkáme ich, češeme, rozmaznávame, púšťame im hudbu. Celý deň sa priebežne staráme o čistotu v boxoch, aj o čistotu jednotlivých psích klientov.

Mimo tejto štandardnej starostlivosti ponúkame aj špeciálnu starostlivosť o seniorov, uzdravujúcich sa psíkov, chronicky chorých psíkov, psíkov a šteňatá, ktoré nie sú naučené čistotnosti. Táto starostlivosť je za príplatok. Počas pobytu psíka v hoteli môžete pre neho vybrať aj ďalšie doplnkové služby:- strihanie, česanie, kúpanie, strihanie pazúrikov, čistenie uší a v spolupráci s naším veterinárnym lekárom Vám zabezpečíme aj ošetrenie proti vnútorným a vonkajším parazitom a vakcináciu.

Čo doniesť so psíkom

Očkovací preukaz alebo petpas, obojok, vôdzku. Ak chcete kŕmiť svojim krmivom, granuly prosím doneste iba v požadovanom množstve na dobu pobytu. Varenú stravu naporciovanú a zmrazenú.
V žiadnom prípade nenoste pelechy, misky a deky.

CENNÍK UBYTOVANIA

Cena za deň pobytu

16,00 €

Účtujeme každý začatý deň mimo dňa odchodu, ak je do 10,00 hod. Ak si majiteľ vyzdvihne psa pred uplynutím dojednanej doby ubytovania, bude mu účtovaná suma za celú objednanú dobu. 

V CENE JE ZAHRNUTÉ

vstupná veterinárna prehliadka

stály veterinárny dozor

ubytovanie vo vnútorných priestoroch s podlahovým vykurovaním

ubytovacie boxy vybavené pelechom, dekou, miskou na vodu a na krmivo

kŕmenie našou, alebo prinesenou stravou

dodržiavanie maximálnych hygienických požiadaviek

venčenie 4x denne, resp. podľa potreby

bežná starostlivosť o srsť, oči, uši ( odstránenie nečistôt, utretie očí, kontrola uší )

Zľavy

Ak sú dva psy jedného majiteľa ubytované v jednom boxe, za 2. psa je 50% zľava, pri viacerých psoch jedného majiteľa je cena dohodou.

Príplatky

Strava – superprémiové krmivá podľa aktuálneho cenníka

Pes bez hygienických návykov – 3,00€/deň

Geriatrický pes, osobitný dohľad – 3,00€/deň

Podávanie liekov – 3,00€/deň

Asistované kŕmenie – 3,00€/deň

Doplnkové služby

Ponuka služieb veterinárnej ambulancie

Príjem a výdaj psov

pondelok – sobota
9:00 – 10:00 hod.            16:00 – 17:00 hod.

nedeľa a sviatok
zatvorené

 

Prosíme klientov, aby dodržiavali uvedené termíny. Mimo tohto času sa venujeme ubytovaným psíkom a nie je možné, aby sme každú chvíľu od nich odbiehali. Ak využijete iný čas na príjem alebo výdaj psíka, je nutné počítať so spoplatnením služby sumou 20,00 €.

 

Telefonické objednávky na ubytovanie prijímame
v pondelok až piatok od 9:00 do 18:00 hod.

kontakt

Helena Harčárová

0908 372 570

amicuscanis.janovik@gmail.com