Amicus Canis

Centrum služieb pre psov
082 03 Janovík  79

amicuscanis.janovik@gmail.com

Tefefonické kontakty

veterinárna ambulancia

MVDr. Dobroslava Štroncerová
0948 276 414

rehabilitačné centrum

Bc. Iveta Štroncerová
0907 944 428

hotel pre psov

Helena Harčárová
0908 372 570